Duitsland rekruteert honderden verpleegkundigen uit Vietnam

Đức tuyển hàng trăm y tá từ Việt Nam

—————————————————-

Net als in Nederland is er in Duitsland een groot tekort aan verpleegkundigen. Als oplossing bedacht de Duitse overheid in 2013 een plan om Vietnamese verpleegkundigen de taal te leren en naar Duitsland te halen. Ze komen dan te werken in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Inmiddels worden al meer dan 300 Vietnamese verpleegkundigen ingezet.

Cũng giống như Hà Lan, bên Đức bị thiếu y tá khá trầm trọng. Một giải pháp mà chính quyền Đức đưa ra năm 2013 là lập kế hoạch để các y tá người việt học tiếng và sang Đức làm việc. Họ sẽ làm tại các trại dưỡng lão và bệnh viện. Hiện tại có khoảng hơn 300 y tá người việt được tuyển.

Een van hen is Huyen Thu Thi Lo. Ze heeft net de 81-jarige Frau Becker naar de lunch gebracht. “Ik werkte al als verpleegkundige in Vietnam, toen de kans voorbijkwam om in Duitsland te werken, heb ik die niet aan mij voorbij laten gaan”, zegt ze in vloeiend Duits. Huyen is niet de enige uit Vietnam afkomstige verpleegkundige bij de Berlijnse zorginstelling van Vivantes. In totaal heeft ze zeventien collega’s uit haar geboorteland.

Một trong số họ là Huyen. Cô này vừa mang bữa trưa đến cho bà Frau Becker 81 tuổi. “Tôi đã làm công việc y tá tại VN, và khi cơ hội đi Đức làm việc đến thì tôi nắm lấy cơ hội này” Huyen không phải là là một người gốc Việt làm y tá tại viện chăm sóc Berlin Vivantes. Có tổng cộng 17 nhân viên người việt làm tại đây

Win-win-win situatie/ Cả đôi bên cùng có lợi

De Duitse overheid ging in zee met Vietnam, omdat dat land een enorm jonge bevolking heeft. De gemiddelde werknemer in Vietnam is 25 jaar. Daarnaast heeft het land een overschot aan goedopgeleide verplegers.

Chính quyền Đức hợp tác với VN, bởi vì đây là đất nước có dân số trẻ. Tuổi lao động trung bình là 25. Thêm vào đó nữa là VN có “thừa” lực lượng y tá được đào tạo tốt.

“We kunnen op deze manier echt een win-win-win situatie creëren”, zegt bedrijfsleider René Herrmann. “Ten eerste kunnen wij ze een perspectief in Duitsland bieden en verdere opleiding, wat hen weer helpt in Vietnam, mochten ze ooit terug willen. Ten tweede zijn zij de handen aan het bed, die wij zo hard nodig hebben. En als laatst kunnen ze ook zorgen voor een betere sociale positie voor de familie in het land van herkomst.”

“Bằng cách này thì chúng ta tạo ra tình huống cả đôi bên cùng có lợi” Rene Herrmaan – chủ doanh nghiệp nói ” Thứ nhất chúng tôi mang đến cơ hội tại Đức và đào tạo chuyên sâu, và giúp họ ở VN , nếu họ muốn quay về VN. Thứ hai họ rất sẵn sàng làm việc, thứ mà chúng ta đang rấr cần. Và cuối cùng là họ có thể giúp đỡ gia đình của họ ở quê nhà.

Op dit moment is er een tekort van 35.000 verpleegkundigen in Duitsland. Door de vergrijzing van de bevolking kan het tekort in her komende decennium oplopen naar het tienvoudige.

Hiện tại Đức thiếu 35000 y tá. Bởi vì dân số già, vấn đề thiếu hụt trong kỷ nguyên tới có thể tăng gấp mười lần

Volgens Herrmann kan het niet anders dan arbeidskrachten uit het buitenland te halen. “De behoefte aan verplegers kunnen we in Duitsland gewoon niet meer aan. Daarnaast is het voor mij heel belangrijk dat we werknemers aantrekken die deze baan met enthousiasme vervullen.”

Theo Herrmaan, ko thể làm cách nào khác ngoài việc nhập khẩu lao động từ nước ngoài ” Tại Đức chúng ta không cung cấp đủ nhu cầu điều dưỡng y tá . Hơn nữa một điểm mà tôi cho là quan trọng là chúng ta cần thu hút người lao động làm công việc này với sự nhiệt tình tâm huyết”

Eenzaam/ Cô đơn

Voor Vietnamezen is de verhuizing naar Duitsland een grote stap, ook al hebben ze een jaar lang in de schoolbanken gezeten ter voorbereiding. Huyen wist van tevoren dat ze het zwaar zou krijgen. “Het kan eenzaam zijn als je in een vreemd land bent, waar je moeite hebt met de taal, maar hier was ik op voorbereid. Ondertussen heb ik vrienden hier en bevalt het me erg goed.”

Đối với người việt khi chuyển sang Đức là một bước ngoặc lớn, mặc dù họ đã có thời gian dài chuẩn bị. Huyen biết trước rằng sẽ khá là khó khăn. ” Nó có thể cô đơn khi bạn ở một đất nước xa lạ, khi bạn gặp vấn đề với ngôn ngữ, nhưng tôi chuẩn bị cho điều này. Và tôi cũng có nhiều bạn ở đây và tôi cảm thất rất tốt.”

In Vietnam zijn twee opleidingscentra van taalinstituut Goethe, waar het Duits-Vietnamese uitwisselingsproject mee samenwerkt. Daar worden de verpleegkundigen klaargestoomd. Ze moeten aan het eind van de rit vloeiend Duits kunnen spreken en voldoen aan de eisen voor Duitse verpleegkrachten.

Ở việt nam có hai trung tâm ngôn ngữ từ viện Goethe, họ có nhiều dự án trao đổi Đức Việt. Y tá được chuẩn bị từ đây. Cuối chặng đường họ phải nói rành tiếng Đức và đáp ứng đủ các yêu cầu của điều dưỡng Đức

Naast de taal en vaktechnische verschillen wordt er ook aandacht besteed aan culturele waarden. Zo wordt verteld over afval scheiden, hoe direct Duitsers zijn in verhouding met Vietnamezen en wordt er algemene kennis bijgebracht zoals de geschiedenis en het volkslied.

Bên cạnh ngôn ngữ và sự khác biệt chuyên môn còn có sự khác biệt về văn hoá. Ví dụ về phân loại rác thải, người đức thẳng tính như thế nào so với người việt và những kiến thức chung như là lịch sử và quốc ca.

Als ze aan de slag gaan in Duitsland wordt alles voor de nieuwe verplegers en verpleegsters geregeld. Een woning, visum en de verzekeringen. De eerste twee jaar werken ze nog als verpleegkundige in opleiding. Als ze de opleiding in Duitsland afronden, zijn ze officieel verpleegkundige en mogen ze overal in Duitsland hun beroep uitoefenen.

Khi họ đến Đức thì tất cả điều dưỡng y tá này được sắp xếp chỗ ăn ở, visa dài hạn và bảo hiểm. Trong hai năm đầu họ vừa học vừa làm. Khi họ hoàn tất việc học thì họ được chính thức công nhận là y tá và họ có thể làm việc ở bất cứ nơi nào tại Đức

Nguồn: https://nos.nl/artikel/2294352-duitsland-rekruteert-honderden-verpleegkundigen-uit-vietnam.html

Dịch: T.Linh