Bài dịch : Chính quyền Amsterdam cấm hướng dẫn tour trong khu đèn đỏ

Gemeente Amsterdam verbiedt rondleidingen Wallen

Amsterdam gaat groepsrondleidingen op de Wallen per 1 januari verbieden. Het college van B en W heeft besloten dat toeristen vanaf die datum niet meer in groepen langs de prostitutieramen mogen worden rondgeleid.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2020 chính quyền Amsterdam sẽ cấm các đoàn du lịch đi vào trong khu phố đèn đỏ. Hội đồng thành phố đã đưa ra quyết định từ ngày này sẽ không cho phép các đoàn du lịch tham quan quanh khu vực “các cửa sổ mà các cô gái mại dâm đứng” nữa

Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen straks nog wel, maar alleen als de gidsen een vergunning en een kwaliteitskeurmerk hebben. Groepen mogen daar uit maximaal vijftien mensen bestaan. Dat is nu nog twintig.

Ngoài khu vực đèn đỏ thì các đoàn vẫn được phép tham quan nhưng chỉ có những hướng dẫn viên có giấy phép hành nghề và chứng chỉ chất lượng mới được làm việc. Đoàn không được quá tối đa 15 khách. Hiện tại thì số khách cho phép là 20 khách/đoàn.

Ook mogen mensen niet meer gratis worden rondgeleid, omdat dat een aanzuigende werking zou hebben.

Những ai đưa ra dịch vụ hướng dẫn miễn phí cũng không được phép, bởi vì điều này có thể tạo ra nhân tố hấp dẫn thu hút thêm du khách

Wie een rondleiding wil, gaat daarvoor belasting betalen, de zogeheten vermakelijkhedenretributie. Die bedraagt nu 66 cent, maar gaat waarschijnlijk omhoog.

Ai muốn làm hướng dẫn thì phải đóng thuế , được gọi là thuế giải trí. Con số này hiện tại là 66 cent nhưng có lẽ sẽ được nâng cao lên

Wethouder Udo Kock (economische zaken) zegt dat het niet meer van deze tijd is om sekswerkers te zien als toeristische attractie. Daarbij helpt de maatregel ook tegen de drukte op de Wallen.

Đại diện của hội đồng thành phố ông Udo Kock (ban kinh tế ) cho biết giờ đây những “lao động tình dục” không được xem là điểm hấp dẫn khách du lịch nữa. Do đó luật được ban hành sẽ làm giảm sự đông đúc ở khu đèn đỏ. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: You can print the whole page !!