Sau khi viết 1 câu tiếng Hà lan thì bạn cần kiểm tra lại những điểm sau:

  • Trật tự của từ trong câu đã đúng chưa? ( chủ ngữ, vị ngữ, động từ…)
  • Có cần sử dụng mạo tự de,het,een trong câu hay không?
  • Động từ trong câu đã chia đúng thì theo chủ ngữ nó thể hiện hay chưa?
  • Danh từ số nhiều đã chia đúng chưa?
  • ….

Bài viết sau đây giải thích quy tắc khi nào thì sử dụng mạo từ de,het, een  xem bài này  và khi nào thì không sử dụng nó

Trong tiếng Hà Lan bạn luôn sử dụng mạo từ khi có đối tượng là con người, động vật và sự vật được đề cập. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, trong câu văn đó không cần có sự xuất hiện của mạo từ. Sau đây là 12 nguyên tắc ngoại lệ

1/ Khi câu văn nói về số lượng không xác định ở số nhiều.(nếu ở số ít thì dùng mạo từ “een”)

vd: Er lopen koeien in de wei

2/ Danh từ không đếm được

vd: Gebruik jij melk in je koffie?

3/Đứng trước danh từ có từ “dat” hoặc tính từ

ve: Waar heb je dat doosje gelaten? Ik heb mijn sleutel op tafel laten liggen

4/ Tên riêng

vd: Anna werkt bij Phillips en spreekt vloeiend Zweeds en Fins

5/ Đứng trước danh từ có từ “zonder”

Met dit weer moet je niet zonder jas naar buiten gaan

6/ Trước ngày, tháng hoặc những ngày lễ, sự kiện đặc biệt

Maandag kom ik bij je langs. Het is komend weekend kermis in ons dorp

7/ Với những từ gốc Latin, gốc Pháp như: per, qua, anti, contra, pro, via

De appels zijn 1.5€ per kilo en qua smaak de beste die je kunt krijgen

8/ Danh từ chỉ nghề nghiệp, vai trò của nhân vật trong câu văn

Professor Veenhus werd later tramconducteur

9/ Danh từ chỉ các dụng cụ âm nhạc, thể thao

Ik speel klarinet

10/ Có sự lập lại

Het regende in de vakantie dag in dag uit, heb ik je al keer op keer verteld

11/ Tên các loại bệnh

Hij heeft longontsteking in plaats van geelzucht, constateert de dokter

12/ Đứng trước danh từ có giới từ op, voor, met

Het vliegtuig op startbaan 3 vertrekt naar Canada.