Trong văn viết hay văn nói sẽ có nhiều câu chúng ta cần phải nối lại với nhau để bổ nghĩa cho câu chính. Những từ để nối 2 câu lại với nhau gọi là Signaalwoorden hoặc voegwoord.

Signaalwoord Mục đích
doordat, daardoor, waardoor, zodat, ten gevolge van, vanwege, naarmate oorzaak/ đưa ra lý do cho mệnh đề chính
omdat, want, daarom, immers, dus reden/ giải thích nguyên nhân cho mệnh đề chính
ook, en, verder, bovendien, daarnaast, niet alleen…maar ook, zowel…als, ten eersr…ten tweede…tot slot… opsomming / liệt kê các vấn đề chi tiết
iets dergerlijks, hetzelfde, dezelfde, net zo, evenals, zoals so sánh hoặc tổng hợp
met andere woorden, zo, dat will zeggen, ter illustratie, bijvoorbeeld giải thích hoặc đưa ra ví dụ cho mệnh đề chính
om..te, ter, daartoe, voor, met de bedoeling te đưa ra mục đích cho mệnh đề chính
door…te, door middel van, met behulp van, met, daarmee, aldus, waarmee middel/ mệnh đề chính như vậy là nhờ sự trợ giúp của…
als, indien, wanneer, mits, opdate voorwaarde/ đưa ra điều kiện đối với mệnh đề chính

Đọc tiếp bài này để tìm ví dụ cho từng trường hợp : Voegwoord